Press

Press

Från VillaTidningen.se:

Välj marksten varsamt och sparsamt

Marksten är både snyggt och praktiskt kring villan. Särskilt kring uppfarten brukar det kännas vettigt att stenlägga för att bilar, cyklar och kanske ett litet cafébord ska kunna vila på ett fast underlag. Man slipper kliva i grus, jord och lera under regniga dagar och det ser snyggt och prydligt ut.

Det gäller att inte överdriva och stenlägga halva trädgården bara för att man kan. De vackraste trädgårdarna har en bra balans mellan natur, växtlighet och marksten. Det anser trädgårdsarkitekten Carina Strömblad från Bällsta Backe Trädgårdsdesign.

– Tänk efter före. Varför vill jag ha marksten? Vad ska den ha för funktion? Vill jag ha en gång, en plats att sitta och fika på eller en garageuppfart? säger Carina Strömblad, som också tycker att man ska försöka harmoniera valet av sten med huset.

Har man en gammal sekelskiftsvilla är det kanske finare med grusgångar än moderna betongplattor.

Oavsett vilken typ av marksten man väljer är det klokt att hitta en röd tråd, så att man kör med samma typ av marksten – om än i olika former och konstellationer på husets fram- och baksida. Då binds trädgården samman med hjälp av stenarna.

Genom att blanda olika storlekar och former kan man skulptera fram intressanta, levande ytor.

En annan aspekt att ta i beaktande är miljön. Betong är mer miljövänligt än natursten, eftersom brytande av natursten skapar oåterkalleliga sår i naturen. Att återanvända gammal marksten är också ett bra alternativ.

Hon upplever att marksten har blivit allt mer populärt i våra svenska trädgårdar. Fortfarande är små plattor vanligast, men de större plattorna kommer allt mer.

Genom att blanda olika storlekar och former kan man skulptera fram intressanta, levande ytor. Däremot bör man inte blanda olika typer av stenar. Det kan lätt ge ett rörigt intryck.

– En rundel på ett i övrigt kvadratiskt område med marksten avviker visuellt. Då bildas ett ”rum” på ytan som ger fler dimensioner än bara stenplattor på rad, säger hon och tillägger att mötet mellan sten och växtlighet är det som skapar mest spänning.

– Det ser trevligt ut med trampstenar, i natursten eller betongplattor, i ett oregelbundet mönster som bildar en stig. Då får även gräs och annan växtlighet plats. Man kan även skapa odlingsytor med hjälp av marksten och grus som avskiljare mellan gräs och rabatt. Kombinationen grus och sten är ofta spännande. Alltihop är sten, men med olika form och utseende.

Carina Strömblad tycker att det är viktigt att försöka jobba med naturen, inte emot. Då uppnår man bäst resultat.

Tanken med marksten är inte bara att det ska vara snyggt och prydligt utan också att det ska vara en lättskött yta.

Hur lättskött är marksten?
– Ju bättre underarbete, desto längre håller stenläggningen. Men visst brukar växtlighet titta upp mellan stenarna efter en tid. Då är det bara att rensa. Det kanske kan vara klokt att sätta stenarna glest och plantera mossa i skarvarna. Då blir det inget annat ogräs där. Uppkomsten av ogräs beror nästan alltid på att man inte fogat rätt eller inte tillfört mera fog allt eftersom, konstaterar Carina Strömblad.

Staffan Gudin, produktutvecklare på ett av de större företagen, håller med om att underarbetet är viktigt för att få en snygg och hållbar yta. Det går att göra själv.

– Ska exempelvis en gång anläggas på en befintlig gräsyta måste man gräva bort cirka 15-25 cm, en fiberduk läggs i botten för att separera materialen. Sedan läggs bärlager ut i lager som packas väl med vibroplatta, på det kommer sättsanden som dras av så det blir lätt att lägga ut marksten eller plattor. När man stenlägger en garageuppfart krävs tjockare sten och djupare utgrävning, för att ytan ska tåla trycket från bilar. Avslutningsvis, glöm inte fogen som det finns många typer av. Allt från traditionell torkad fogsand till hårdfogar som definitivt förhindrar oönskad växtlighet mellan stenarna, säger Staffan Gudin.

Mest populärt i Sverige i dag är betongstenen men natursten av granit, skiffer eller kalksten ökar stadigt. Färgmässigt handlar det främst om olika gråtoner, även om sand och terrakotta börjar komma tillbaka.

– Många väljer att mjuka upp stenpartierna med dekorsten, som sjösten eller skifferkross. Det har blivit en större medvetenhet om att man med hjälp av marksten i olika material och former kan lyfta trädgårdens utseende. Förr la man ofta samma sten runt hela huset, nu är det vanligare att man rumsindelar. Blandning av betong och natursten funkar fint, säger Staffan Gudin.

Kvadratmeterpriset för marksten varierar. Billigast är betong från 100-150 kronor kvadratmetern. Natursten kostar från 600 kronor och uppåt. Kinesisk natursten är i allmänhet billigare än svensk eller italiensk.

Kontakta Mig