Miljö

Miljö

Trädgårdsrådgivning och trädgårddesign innan man anlägger sin trädgård är ett bra sätt att ta hand om vår miljö.

Istället för att köpa växter på måfå som sedan kanske inte trivs och måste ersättas, sliter både på plånbok, transporter, material och miljö. Växter som trivs på platsen behöver efter de första åren när de etablerat sig bara mindre mängd med gödsel och vattnen.

Att tänka till innan man bygger gör också att man inte slösar på material som kanske är risken om det behöver byggas om.

Gammal stenläggning och plattor kan tas upp, göras rent och läggas om istället för att alltid köpa ny sten.

För mig som trädgårdsarkitekt är det viktigt att bara rekommendera naturgödsel och naturliga bekämpningsmetoder. Att sprida kunskap om naturens eget kretslopp och att det bästa är att ta vara på löv, rens och gräsklipp i den mån det går. Städa mindre på hösten, kompostera och njut av en naturlig trädgård med biologisk mångfald och fågelkvitter.

Vid varje uppdrag så åker jag så mycket det går kommunalt, både vid rådgivning, trädgårdsdesign, skötsel och plantering. Vid större anläggningsuppdrag och transport av stora mängder växter, buskar och uppvuxna träd eller andra stora mängder material som jord och sten så använder vi bil och lastbil.

Kontakta Mig